Франківський район м. Львова. ДНЗ № 33
 
-

Нова електронна реєстрація працює з 15 серпня 2016 року за адресою http://edu.smart.lviv.ua/. Якщо у Вас є додаткові запитання Ви зможете подати звернення на електронну скриньку Служби підтримки за адресою: [email protected]

гурткова робота

 

 

              Гурткова робота в ДНЗ "Берегиня" є дієвою формою організації дитячої життєдіяльності і становить невід'ємну частину освітнього процесу.

              Діти мають можливість обирати заняття за власними уподобаннями, здібностями.

              Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлюється належним програмно-методичним забезпеченням. Робота гуртків будується за авторськими перспективними планами, складеними їх керівниками на основі власних доробок, запозиченого перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій.

             Організовуючи гурткову роботу в закладі, педагоги уникають надмірних навантажень на дітей. Тривалість гурткових занять відповідає вікові дітей і не перевищує встановлених норм для навчальних занять.

             Окрім того, педагоги та практичний психолог ДНЗ своєчасно та кваліфіковано проводять роз'яснювальну роботу з батьками щодо залучення дітей до відвідування гуртків. Саме уважне ставлення батьків до власних потреб у тісній співпраці з вихователями сприяє своєчасному виявленню і задоволенню естетичних, пізнавальних, рухових,  мовленнєвих та інших потреб дітей, розвитку відповідних здібностей.

 

         У нашому дошкільному закладі для всебічного розвитку вихованців з врахуванням їх індивідуальних особливостей та творчого потенціалу працюють такі гуртки:

 

Гурток образотворчого мистецтва

"Народні умільці"

 Керівник гуртка: Тархова Оксана Володимирівна

 

          Становлення творчо активної особистості – важливе завдання сьогодення. Вона повинна вносити прогресивні зміни до суспільного життя,вміти здійснювати вибір,визначати та вирішувати проблеми,бути винахідливою,мати творчу уяву.

             Образотворче мистецтво допомагає розвитку пізнавальних процесів, формування яких необхідне для успішного навчання в школі, сприяє розвитку мислення, пам`яті, уяви, пізнавальної та творчої активності дитини. Це допомагає дитині проявити свої творчі здібності,вірити в себе, свої сили, дитина стає впевненішою. І тому важливим засобом у роботі з дітьми є образотворча діяльність: беспосередньо заняття з малювання, аплікації, ліплення та гурткова робота.

 

 Мета гурткової роботи:

         Формувати у дошкільника естетичне ставлення й художньо – творчі здібності. Вчити передавати свої відчуття за допомогою кольору,узгоджувати свої емоції від прекрасного,що оточує дитину, з роботою яку виконує.

 

Завдання  гурткової роботи:

 

 1. Розвиток естетичного сприйняття художніх образів і предметів навколишнього світу як естетичних об`єктів.

 2. Створення умов для вільного експериментування з художніми матеріалами й інструментами.

 3. Ампліфікація (збагачення) індивідуального художньо – естетичного досвіду.

 4. Розвиток художньо – творчих здібностей у продуктивних видах дитячої діяльності.

 5. Виховання художнього смаку й почуття гармонії.

 6. Створення умов для багатоаспектної й захоплюючої активності дітей у художньо – естетичному опануванні навколишнього світу.

 7. Формування естетичної картини світу й основних елементів «Я – концепція творця».

 

 

  Гурток з розвитку мовлення                

      

         "Рідна мова"

  Керівник гуртка : Свята Оксана Василівна

 

 Мета гурткової роботи:

 

 вчити правильно вимавляти всі звуки рідної мови, розвивати  мовлення, збагачувати словниковий запас слів, вправляти  у правильному вживанні слів, сприяти повноцінному своєчасному розвитку дитини, виховувати  у дитини любов до рідної мови, рідного краю, його традицій, бажання розмовляти рідною мовою.

 

Завдання  гурткової роботи:

    

 -розвивати мовлення, сприяти активізації слів у мовленні;

 -поповнювати словниковий запас слів;

 -вчити дітей правильно будувати складнопідрядні речення;

 -розвивати мовленєве дихання та фонетичне сприйняття звуків мови;

 -удосконалювати правильну вимову всіх звуків рідної мови;

 -ознайомлювати зі звуковою будовою слів.

 

 

                                   


Новини


22 серп. 2016
ОГОЛОШЕННЯ!
До уваги батьків та працівників ДНЗ! Відповідно до нового санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 №234 у розділі "Вимоги до медичного обслуговування, оцінки стану здоров'я дітей", мова йде про те, що діти після тимчасової відсутності у дошкільному навчальному закладі з інших причин приймаються без медичних довідок за умови відсутності явних ознак захворювання. Отже, після літнього оздоровлення, відпусток та нетривалої відсутності дітей в ДНЗ, дошкільники приймаються до дошкільного навчального закладу без довідки від сімейного лікаря за умови детального огляду медичним праційником ДНЗ. Оскільки, згідно ст.11 Закону "Про дошкільну освіту", дошкільний навчальний заклад сприяє збереженню та зміцненню здоров'я. розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей, а також, п.5.5 Положення "Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу", медперсонал дошкільного навчального закладу зобов'язаний проводити аналіз стану здоров'я вихованців.

17 серп. 2016
Семінар-практикум "Розвиток стресостійкостй, як профілактика емоційного вигорання педагогів"
---

18 лип. 2016
ОГОЛОШЕННЯ!
До уваги батьків

Всі новини